چاراویماق
اسامی 10 نامزد " تایید صلاحیت شده" حوزه انتخابیه هشترود، چاراویماق 03 Bahman 1394 - 00:41
استان آذربایجان شرقی

اسامی 10 نامزد " تایید صلاحیت شده" حوزه انتخابیه هشترود، چاراویماق

کاندیداهای "تایید صلاحیت شده ی" انتخابات مجلس شورای اسلامی دوره دهم ...