پیر نارکی
آشنایی با مراسم زرتشتیان در پیرنارکی یزد 13 Mordad 1396 - 13:14

آشنایی با مراسم زرتشتیان در پیرنارکی یزد

یزدفردا :هر سال زرتشتيان بسياري از سراسر جهان براي دعا و نيايش در روزهاي 12 تا 16 مرداد ماه به پير ناركي مي آيند و گرچه از دوازدهم ...