پور محمدی
پورمحمدی:دولت خط قرمز ندارد 20 Mordad 1395 - 16:20

پورمحمدی:دولت خط قرمز ندارد

تبادل اطلاعات به سرعت در حال انجام است و این دستاورد بزرگی برای جامعه ما است. ...