ویکی لیکس
وقتی تهران معتقد بود طالبان یک طرح شیطانی علیه ایران است 30 Mehr 1398 - 00:20
ویکی لیکس آن را منتشر کرده

وقتی تهران معتقد بود طالبان یک طرح شیطانی علیه ایران است

...