همام تبریزی
گزارش و گزارش تصویری:نشست خبری رییس  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد /گزارش کامل نشست 06 Dey 1394 - 17:43

گزارش و گزارش تصویری:نشست خبری رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد /گزارش کامل نشست

تعداد پروژه هاي نيمه تمام استان،بدهي معادن سنگ آهن،تكميل ساختمان بيمارستان شهيد رهنمون تا پايان سال،دستگاه هاي اجرايي بالغ بر 41 ه ...