نماز جمعه ابرکوه
 امام جمعه ابرکوه: ملت، خدمتگزاران کشور را در دشواری ها تنها نخواهند گذاشت 14 Mordad 1396 - 00:08

امام جمعه ابرکوه: ملت، خدمتگزاران کشور را در دشواری ها تنها نخواهند گذاشت

یزد فردا :امام جمعه ابرکوه یزد با اشاره به حکم تنفیذ آقای دکتر روحانی رییس جمهوری توسط مقام معظم رهبری گفت: رهبر معظم انقلاب به رئ ...