نظام
برجام و تصویب و اجرای آن تصمیم نظام بود 22 Mordad 1395 - 17:35

برجام و تصویب و اجرای آن تصمیم نظام بود

همان کسانی که در راه تصویب برجام سنگ‌اندازی می‌کردند هنوز هم از سنگ‌اندازی دست بر نمی‌دارند. ...

"همایش استانداران ،میتینگ سیاسی یا هشدارهای ضروری" نقدی به مطلب  "دومین همایش استانداران... !! 10 Bahman 1394 - 15:09
نقدی بر مطلب دومین همایش استانداران، فرمانداران سراسر کشور سال 94 یا میتینگ علیه شورای نگهبان!!

"همایش استانداران ،میتینگ سیاسی یا هشدارهای ضروری" نقدی به مطلب "دومین همایش استانداران... !!

محسن امید وار ...

 کواکبیان با انتقاد از رد صلاحیت‌ها: تا زمانی که اکثریت نخواهند قانون اصلاح شود کاری پیش نمی‌رود 08 Bahman 1394 - 13:48

کواکبیان با انتقاد از رد صلاحیت‌ها: تا زمانی که اکثریت نخواهند قانون اصلاح شود کاری پیش نمی‌رود

...

جهانگیری: نباید صلاحیت کسی بدون جهت تایید یا رد شود 07 Bahman 1394 - 19:16

جهانگیری: نباید صلاحیت کسی بدون جهت تایید یا رد شود

...