نخستین جایزه ادبی مهدی آذریزدی
از برگزیدگان نخستین دوره جایزه آذر یزدی ومیرزامحمد کاظمینی تجلیل شد 07 Dey 1394 - 21:57
در شب میلادرسول اکرم اسلام و به همت بنیاد ریحانه الرسول وشورای کتاب کودک وانجمن مفاخر ایران

از برگزیدگان نخستین دوره جایزه آذر یزدی ومیرزامحمد کاظمینی تجلیل شد

...

 برگزاری اختتامیه و اهدای جایزه ادبی  و هنری مهدی آذریزدی در هتل البرز تهران 30 Azar 1394 - 00:34

برگزاری اختتامیه و اهدای جایزه ادبی و هنری مهدی آذریزدی در هتل البرز تهران

...