میاندواب
اسامی 30 نامزد " تایید صلاحیت شده" حوزه انتخابیه میاندوآب،شاهین‌دژ،تکاب 03 Bahman 1394 - 03:00
استان آذربایجان غربی

اسامی 30 نامزد " تایید صلاحیت شده" حوزه انتخابیه میاندوآب،شاهین‌دژ،تکاب

کاندیداهای "تایید صلاحیت شده ی" انتخابات مجلس شورای اسلامی دوره دهم ...

اسامی 62 نامزد  تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه میاندوآب،شاهین‌دژ،تکاب 02 Bahman 1394 - 13:31
استان آذربایجان غربی

اسامی 62 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه میاندوآب،شاهین‌دژ،تکاب

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...