محمدحسین پاپلی
قدر فضا و فرصت را بدانید، معماری سنتی هویت و ارزش است 05 Ordibehesht 1395 - 10:49
روز معمار با حضور پاپلی یزدی در دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد؛

قدر فضا و فرصت را بدانید، معماری سنتی هویت و ارزش است

به مناسبت روز معمار با همت انجمن علمی تالار دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد جشنی با حضور دکتر محمدحسین پاپلی یزدی جغرافیدان و نوی ...