سرتیتر خبری
قیصر امین پور
ادامه جنجال سرقت سردیس قیصر امین‌پور/گفتگو با سازنده 19 Mehr 1398 - 15:45

ادامه جنجال سرقت سردیس قیصر امین‌پور/گفتگو با سازنده

...

 دست از سر ،سر قیصر هم برنداشتند و سردیس قیصر امین‌پور به سرقت بردند!دقیقا یکسال پس از حذف میدانش !!! 03 Shahrivar 1398 - 23:32

دست از سر ،سر قیصر هم برنداشتند و سردیس قیصر امین‌پور به سرقت بردند!دقیقا یکسال پس از حذف میدانش !!!

هر شب با حضور همه مسئولان شهرستان مهریز در یکی از مساجداین شهرستان مشکلات شهروندان مورد بررسی و حل می شود ...

 جنگ و صلح ِ قیصر 22 Tir 1398 - 02:06

جنگ و صلح ِ قیصر

...