فضای آموزشی
اینترنت برخی دانشگاههای بزرگ کشور وصل شد 01 Azar 1398 - 01:49

اینترنت برخی دانشگاههای بزرگ کشور وصل شد

اینترنت برخی دانشگاه های بزرگ در تهران و شهرستان ها از ظهر امروز وصل شده است و سایر دانشگاهها نیز به تدریج به اینترنت دسترسی پیدا ...