سرتیتر خبری
فاصله اجتماعی
خبرهای نا امید کننده از استاندار یزد در سفر به بافق 10 Azar 1399 - 22:10
پیام فردایی

خبرهای نا امید کننده از استاندار یزد در سفر به بافق

شنیده ها حکایت از سفر استاندار یزد به شهرستان بافق دارد و البته گفته شده برای بررسی از وضعیت شهرستان به هشدارهای کرونایی بوده است. ...