سرتیتر خبری
سریزد
برگزاری همایش پیاده روی خانوادگی در کویر هرفته از دریچه دوربین 14 Esfand 1395 - 23:07

برگزاری همایش پیاده روی خانوادگی در کویر هرفته از دریچه دوربین

همایش پیاده روی خانوادگی استان یزد، روز جمعه از محل روستای تاریخی سریزد تا هرفته شهرستان مهریز، برگزار شد. ...

برگزاري نشست قنات براي فردا  با همكاري سازمان اسناد و كتابخانه ملي استان يزد 13 Khordad 1394 - 01:18
برگزاري نشست قنات براي فردا با همكاري سازمان اسناد و كتابخانه ملي استان يزد

برگزاري نشست قنات براي فردا با همكاري سازمان اسناد و كتابخانه ملي استان يزد

...