دریای سرخ
نفتکش ایرانی در دریای سرخ مورد حمله قرار گرفت 19 Mehr 1398 - 12:30

نفتکش ایرانی در دریای سرخ مورد حمله قرار گرفت

/مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران: هیچ کمکی از سوی کشورها به نفتکش ایرانی در دریای سرخ نشد / کشتی تغییر مسیر می‌دهد ...