جشن اقتدار ملی
 رفع تحریم ها پیروزی بزرگ برای مردم و همه ارکان نظام است 03 Bahman 1394 - 11:44
معاون سیاسی استاندار یزد:

رفع تحریم ها پیروزی بزرگ برای مردم و همه ارکان نظام است

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد آغاز اجرای برجام و رفع تحریم های ظالمانه را به ملت ایران و مردم دارالعباده یزد تبریک گف ...

جشن اقتدار ملی عزت اسلامی ایران آباد در میبد برگزارشد 28 Dey 1394 - 01:42

جشن اقتدار ملی عزت اسلامی ایران آباد در میبد برگزارشد

...