تورنتو
بدون نگرانی از آینده در فراگیری علم و دانش کوشا باشید 26 Azar 1394 - 17:01
درخواست استاندار یزد از دانش آموزان؛

بدون نگرانی از آینده در فراگیری علم و دانش کوشا باشید

استاندار یزد «اندیشه» و «کار» را دو کلیدواژه پیشرفت عنوان کرد و از دانش آموزان خواست تا بدون نگرانی از آینده، با توکل به خدا و داش ...