سرتیتر خبری
بیژن الهی
آموزش‌های مرتبط با وقف به مردم ارائه شود 19 Azar 1394 - 13:47
آیت‌الله محمدرضا ناصری در دیدار با مدیران اوقاف استان خواستار شد:

آموزش‌های مرتبط با وقف به مردم ارائه شود

...