بهبهان
اسامی  نامزد  تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه بهبهان، آغاجری 02 Bahman 1394 - 10:42
استان خوزستان

اسامی نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه بهبهان، آغاجری

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...

اسامی 621 نامزدهای تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه استان خوزستان+ جدول 02 Bahman 1394 - 02:51
استان

اسامی 621 نامزدهای تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه استان خوزستان+ جدول

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...