سرتیتر خبری
برند
نشست خبری مدیر عامل موسسه فرهنگی اقیانوس آبی 16 Aban 1400 - 19:14
گزارش تصویری؛

نشست خبری مدیر عامل موسسه فرهنگی اقیانوس آبی

«داوود احمدی» امروز یکشنبه در نشست با خبرنگاران با اشاره به اهمیت موضوع برندسازی در کسب و کارها و غفلت کسب و کارهای یزدی از این حو ...

داستان برند چیست؟ و چه تفاوتی با بازاریابی محتوا دارد؟ 30 Mehr 1398 - 12:47

داستان برند چیست؟ و چه تفاوتی با بازاریابی محتوا دارد؟

...