ايثارگران
برطرف شدن مشكلات دسترسي جانبازان به سالن هاي ورزشي 11 Mordad 1394 - 09:54
فرماندار يزد خواستار شد؛

برطرف شدن مشكلات دسترسي جانبازان به سالن هاي ورزشي

فرماندار يزد در جلسه شوراي مشورتي ايثارگران شهرستان يزد گفت: بايد شرايط استفاده از امكانات ورزشي را تسهيل نماييم تا جامعه ایثارگر ...