سرتیتر خبری
اصلانی اسکندر
اسکندر اصلانی یک مرد آذری یزدی ماندگار 06 Aban 1389 - 01:02

اسکندر اصلانی یک مرد آذری یزدی ماندگار

...

همان مي نمود كه بود (یادی از مرحوم اصلانی ) 17 Azar 1385 - 23:20

همان مي نمود كه بود (یادی از مرحوم اصلانی )

...

مراسمي با ياد شادروان اسكندر اصلاني در مسجد نور تهران برگزار شد  21 Aban 1385 - 07:31

مراسمي با ياد شادروان اسكندر اصلاني در مسجد نور تهران برگزار شد

...

در پي در گذشت شادروان اسكندر اصلاني رئيس فقيد شورا علي مشاهيري  به جمع اعضاي شوراي اسلامي شهر يزدپيوست 19 Aban 1385 - 00:14

در پي در گذشت شادروان اسكندر اصلاني رئيس فقيد شورا علي مشاهيري به جمع اعضاي شوراي اسلامي شهر يزدپيوست

...

قدیمی ترین رییس هیات شنای کشور در گذشت (خبر فوت اسكندر اصلاني ) 10 Aban 1385 - 04:59

قدیمی ترین رییس هیات شنای کشور در گذشت (خبر فوت اسكندر اصلاني )

...

پيكر مرحوم حاج اسكندراصلاني فردا صبح تشييع خواهد شد 07 Aban 1385 - 02:42

پيكر مرحوم حاج اسكندراصلاني فردا صبح تشييع خواهد شد

...

حاج اسكندر اصلاني رئيس شوراي اسلامي شهر يزد پس از يك عمر خدمت صادقانه به مردم يزد به ديار باقي شتافت 06 Aban 1385 - 16:51
انتخابات شورای شهر

حاج اسكندر اصلاني رئيس شوراي اسلامي شهر يزد پس از يك عمر خدمت صادقانه به مردم يزد به ديار باقي شتافت

...

حاج اسكندر اصلاني رئيس شوراي اسلامي  شهر يزد به علت ناراحتي قلبي در بيمارستان بستري شد 21 Mehr 1385 - 01:02

حاج اسكندر اصلاني رئيس شوراي اسلامي شهر يزد به علت ناراحتي قلبي در بيمارستان بستري شد

...

مصاحبه اختصاصي  با اصلاني مرد اول شوراي اسلامي شهر يزد (بصورت كامل) 30 Shahrivar 1385 - 08:13
انتخابات شورای شهر

مصاحبه اختصاصي با اصلاني مرد اول شوراي اسلامي شهر يزد (بصورت كامل)

...

اصلاني:ثبت تاريخي 2800 هكتاراز شهربه نفع مردم نيست 10 Mordad 1385 - 02:07

اصلاني:ثبت تاريخي 2800 هكتاراز شهربه نفع مردم نيست

...

نامه ای به آقاي اصلاني رئيس شوراي اسلامي شهريزد 31 Khordad 1385 - 03:41

نامه ای به آقاي اصلاني رئيس شوراي اسلامي شهريزد

...

حاج اسكندر اصلاني رئيس شوراي شهر يزد خبر منتشر شده در سايت يزدنيوز را تكذيب  نمود  20 Aban 1384 - 00:42

حاج اسكندر اصلاني رئيس شوراي شهر يزد خبر منتشر شده در سايت يزدنيوز را تكذيب نمود

...

 رئيس شوراي اسلامي شهر يزدطي اطلاعيه اي اخبار سايت يزد نيوز را تكذيب و تهمت خواند 25 Mordad 1384 - 15:34

رئيس شوراي اسلامي شهر يزدطي اطلاعيه اي اخبار سايت يزد نيوز را تكذيب و تهمت خواند

...

جديد ترين اخبار از زبان رئيس شوراي شهر يزد حاج اسكندر اصلاني درمورد پرونده رشوه خواري 24 Mordad 1384 - 17:04

جديد ترين اخبار از زبان رئيس شوراي شهر يزد حاج اسكندر اصلاني درمورد پرونده رشوه خواري

...

رشوه گيري مدرنيته -رشوه گیری عضو شورای اسلامی شهر یزد 15 Mordad 1384 - 16:42
انتخابات شورای شهر

رشوه گيري مدرنيته -رشوه گیری عضو شورای اسلامی شهر یزد

...