بازدید روز جمعه «مهران فاطمی استاندار» از بخش مرکزی یزد  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا