شاید رمز همه ناکامی های سال های اخیر استان یزد در این جمله خلاصه شود.

رییس جامعه هتلداران یزد: خرید ۴ هواپیما برای استان یزد  / از ۴ هواپیمای خریداری شده، ۲ هواپیما در فرودگاه شهید صدوقی مستقر است.


تصویربردار: مجید دهقانی زاده

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا