رخت برفی بر قامت شهر میراث جهانی یزد

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا