یزدفردا: تصویری از امضا‌های ۹ رئیس جمهوری ایران، منتشر شده است.

به گزارش یزدفردا: امضا‌های آیت الله خامنه‌ای، هاشمی رفسنجانی، در ردیف زیرین، محمدعلی رجایی، مسعود پزشکیان، ردیف بعدی، حسن روحانی، محمد خاتمی، ابوالحسن بنی صدر، و در نهایت ابراهیم رئیسی و محمود احمدی نژاد را می‌بینید.

به گزارش خبرآنلاین، مسعود پزشکیان به عنوان نهمین رئیس جمهوری ایران، در صدر اخبار قرار دارد. از این رو مسائل مربوط به او برای افکار عمومی جالب توجه است.

در ادامه تصویری از امضا‌های ۹ رئیس جمهوری را مشاهده می‌کنید؛ از سمت راست بالا، امضا‌های آیت الله خامنه ای، هاشمی رفسنجانی، در ردیف زیرین، محمدعلی رجایی، مسعود پزشکیان، ردیف بعدی، حسن روحانی، محمد خاتمی، ابوالحسن بنی صدر، و در نهایت ابراهیم رئیسی و محمود احمدی نژاد را می‌بینید.

تصویری از امضا‌های ۹ رئیس جمهوری ایران///

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا