یزدفردا :شنیده های حکایت از نامزدی افراد زیر برای پست معاونت اولی خبر می دهد؟

1-آذری جهرمی

2-محمد شریعتمداری

3-علی لاریجانی

4-محمد مخبر

5-بیژن زنگنه

6-محمدرضا عارف

7-کرباسچی

9=محمد جواد ظریف

10-اسحاق جهانگیری

11-علی طیب نیا

12-محسن هاشمی رفسنجانی

 

 

 

 

 

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا