زهرا موسوی دختر میرحسین موسوی از اخراجش از دانشگاه خبر داد.

جماران نوشت: زهرا موسوی دختر میرحسین موسوی از اخراجش از دانشگاه خبر داد.

این استاد دانشگاه در اینستاگرام نامه اخراجش را منتشر کرد.

 

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا