یزدفردا: کتاب «حکمرانی شبکه‌ای؛ مفاهیم، نظریه‌ها و کاربست‌ها»از سوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.

به گزارش یزدفردا: این کتاب تالیف نعیم کاپکو و کیان هو است و مهدی رحیمی گیلانی با همکاری اکرم نوری آن را ترجمه کرده‌اند.

درباره این کتاب آمده است: سازمان‌ها گرد هم می‌آیند، زیرا متوجه می‌شوند که کارکردن به شکل فردی نمی‌تواند بهترین راه‌حل را برایشان به ارمغان بیاورد.

هدف اساسی شبکه این است که به همۀ بازیگران اجازه داده شود برای یک مأموریت مشترک هماهنگ شده و همکاری کنند.

تمرکز شبکه‌های حکمرانی فقط بر سیاستگذاری‌ها یا خدمات نیست، بلکه فرایندها و ساختارهای هماهنگ برای دستیابی به اهداف را نیز در بر می گیرد. این سه گزاره، تمام حرف حکمرانی شبکه‌ای‌ست!

این کتاب در ۴۱۱ و در قطع رقعی روانه بازار کتاب شده است.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا