بسم الله الرحمن الرحیم

صدیقه رمضانخانی هستم

نویسنده و پژوهشگر فرهنگ عامه مردم یزد، مدیرموسسه پژوهشی زرین نگاران یزد و فرهنگیار برنامه‌هفت کوچه در رادیو فرهنگ که در طی بیست و سه سال، تالیف های زیادی را در زمینه مباحث یزد شناسی داشته ام؛ با این توضیح که اغلب پژوهش ها و تالیف های اینجانب به عنوان پژوهش های برتر در سالهای متمادی شناخته شده است

درباره دغدغه مندی های یک مولف و نیزسپاس ویژه از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد میخواستم صحبتی داشته باشم.

خدمتتون عرض کنم که:

۱.

یک مولف بنا به ضرورت ، و دروهله اول می بایست کتابها و تالیف های گوناگونی دردسترس داشته باشد و این امکان که بتواند حداقل کتابهای مرجع را با هزینه کم خریداری کند‌، که متاسفانه این امکان دراین فرصت زمانی به حداقل رسیده است. درسالهای گذشته بن خرید کتاب به نویسندگان و پژوهشگران اهدا می شد و این امکان برای یک پژوهشگر که می توانست حتی الامکان کتابهای مرجع را خریداری کند؛ با این توضیح که بن کتاب فقط از اداره کل فرهنگ و ارشاد استان به مولفین داده می شد که هم اکنون این هم وجوندارد

. ۲

مورد دوم اینکه مولفان به علت گرانی کارهای مرتبط با تالیف خود مانند، تایپ، ویرایش های فنی، زبانی و علمی و همچنین گرانی کاغذ و مسائل مرتبط با نشر دچار مشکل هستند.

نویسنده برای نگارش یک کتاب در بازار امروز بیش از ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون باید خرج کند تا یک کتاب به چاپ برسد و این مستلزم همیاری همه نهادهای فرهنگی است که مولفین را همراهی کنند. بدیهی است که این مسائل سبب گرانی قیمت کتاب شده و باز دغدغه دیگری  را از جهت فروش کتاب، برای یک‌ مولف به وجود آورده است.

با تاکید براین که تمرکز تولید چاپ کتاب در دو یا سه شهر؛ مانند تهران و قم سبب افزایش هزینه های اضافی برای دیگر شهرها بویژه یزد شده است.

۳. 

موضوع دیگرآنکه دراغلب موارد نویسنده ‌خودش مجبور است که درواقع فروشنده کتابهای خود باشد‌.

امیدوارم این امکان و فرصت برای یک‌ نویسنده و مولف رقم بخورد تا حتی الامکان نهادهای فرهنگی هراستان وحتی کشور، ملزم به خرید کتاب از آنان بشوند.

با این توصیف که همه نهادهای فرهنگی بودجه های فرهنگی دارند؛ اما به دلایل عدیده، ازجمله فرهنگ پایین کتاب دوستی، همان مقدار بودجه کم هم صرف کارهای دیگر می شود.!!!

در اینجا باید عرض کنم که اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد و اداره میراث فرهنگی، دراغلب سالها، با من مولف جهت خرید کتاب همیاری داشته است که در این جا فرصت را غنیمت می شمارم و از اداره میراث فرهنگی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بویژه مدیرمحترم آن مرکز، جناب آقای احسان عابدی تشکر می کنم.

۴. 

برگزاری نمایشگاههای دائمی کتاب استانی، برای هرنویسنده لازم و ضروری به نظر می رسد؛ مانند نمایشگاه مدارس که متاسفانه باید گفت تاکنون آموزش و پرورش هم در این مورد هیچ اقدامی نکرده است.

۵.

توزیع کتاب می تواند درتمام مکانهای پرجمعیت به صورت نمایشگاه شکل بگیرد؛ مانند: متروها، پارکها، بیمارستانها، مساجد، مطب پزشکان، ایستگاه‌های اتوبوس، داخل محلات و…

۶. 

عدم وجود کانون هایی چون انجمن اهل قلم  یا کانون‌نویسندگان دربرخی استانها؛ ازجمله استان یزد که نه انجمن اهل قلم فعال دارد و نه مرکز یزد شناسی, یکی دیگر از دغدغه مندی های اهالی قلم است.

نویسندگان و پژوهشگران یزدی سالهاست منتظر ایجاد این انجمن ها هستند و چشم به راه آنکه مرکزی با عنوان مرکز «یزد شناسی» یا « انجمن نویسندگان» ایجاد گردد تا حداقل مشکلات و مسایل مربوطه را به گوش نهادهای فرهنگی برسانند؛ با این توضیح که - همان طورکه می دانید- یزد به عنوان شهرمیراث جهانی، دارای مواریث ارزشمند و بسیار غنی, بکر و اصیل است که باید شناخته، معرفی و احیا شود؛ که متاسفانه تا کنون هیچ انجمنی دراین راستا تشکیل نشده است و هرمولف می بایست به تنهایی باربازشناسندن این فرهنگ غنی را بر دوش بکشد.

و سرانجام سخن آنکه

به خواست خداوند متعال

امیدوارم تمام نهادهای فرهنگی اعم از اداره کل ارشاد

و فرهنگ اسلامی، میراث فرهنگی، شهرداری، سازمان فرهنگی، تفریحی، ورزشی، هنری شهرداری، شورای شهر، دانشگاهها و مراکزآموزش عالی و نیز استانداری،‌ به این نکته توجه داشته باشند که اهل قلم از بسیاری جهات خیلی مظلوم واقع شده اند‌؛ بویژه آنکه دراین برهه زمانی از بسیاری جهات مورد کم توجهی قرارگرفته اند، بخصوص در راستای فروش تالیفات خود و حمایت های مالی  

بدیهی است با حمایت کردن ونیز توانمند شدن مراکز فرهنگی دراستانهای مختلف؛ ازجمله استان یزد، به عنوان یک دیار میراث جهانی‌، دغدغه مندی های پژوهشگران، مصنفان و مولفان کمتر خواهد شد

توفیق روزافزون همه مدیران و خدمتگزاران ایران زمین را ازبارگاه خداوند متعال خواستارم

صدیقه رمضانخانی

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا