یزدفردا: با دلی پرخون وچشمی پرآب به جناب وزیرصنعت،خودروسازان محترم ودولت فخیمه مصرانه اصرار و خواهش وتقاضا می کنند که تمامی خودروهای داخلی و ایضا خودروهای مونتاژی چینی رابا برداشتن قیمت گذاری دستوری وسامانه یکپارچه، تمام وکمال به وصال عاشقان منتظر بخصوص در اروپا برسانند وآنان را بیش از این چشم به راه وچشم به در نگذارند.درمقابل هم ملت ایران به ناچار با همان برندهای نخ نما،بی کیفیت ،گران وسهمیه بندی شده اروپایی که فناوری تولیدشان به 30 سال قبل بازمی گردد، می سوزند ومی سازند.

سید علی دوستی موسوی: جناب آقای عباس علی آبادی وزیرصنعت همین چند روز پیش فرموده اند که خودروهای ایرانی از افریقا گرفته تا اروپا وهمسایگان شمالی عاشقانی بس فراوان وسینه چاک دارند تاجایی که برخی کشورها "به شدت طالب خودروهای ایرانی هستند."

از آن جایی که ملت ایران بسیار انسان دوست، دل نازک وسخاوتمندند وتحمل دیدن این همه نیاز و فراق را ندارند،با دلی پرخون وچشمی پرآب به جناب وزیرصنعت،خودروسازان محترم ودولت فخیمه مصرانه اصرار و خواهش وتقاضا می کنند که تمامی خودروهای داخلی از پراید وتیبا گرفته تا 206 و405 و سمند و پارس و رانا ودنا وشاهین وایضا خودروهای مونتاژی چینی رابا برداشتن قیمت گذاری دستوری وسامانه یکپارچه، تمام وکمال به وصال عاشقان منتظر بخصوص در اروپا برسانند وآنان را بیش از این چشم به راه وچشم به در نگذارند.

درمقابل هم ملت ایران به ناچار با همان برندهای نخ نما،بی کیفیت ،گران وسهمیه بندی شده اروپایی که فناوری تولیدشان به 30 سال قبل بازمی گردد، می سوزند ومی سازند که شادی دیگران، شادی ماست.

سرانجام هم کیف و لذت ملت ایران این خواهد بود که اخم برچهره و آب درچشم سوار بر تویوتا و هوندا و لکسوز و رنو وآئودی و بنز و بی ام دبلیو وامثال این ارابه های مرگ، نظاره گر پراید و سمند سواری اروپایی ها وآفریقایی ها وهمسایگان شمالی بوده و از لذت مشاهده وصال عاشق و معشوق ،این بیت سعدی بزرگ را زیرلب زمزمه کنند که:
چنان به موی توآشفته ام به بوی تو مست
که نیستم خبر از هر چه در دوعالم هست

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا