مدیریت یزدفردا -
به نام خدا
همانطور كه در قسمت درباره ما خواندید یزد فردا آمده تا متفاوت از دیگران عمل كند یعنی اخبار استان یزد یا مرتبط را اطلاع رسانی نمایدودر كنار كابینه هفتاد میلیونی رئیس جمهوریك سایت اطلاع رسانی چند صد هزار نفری را تشكیل دهد واین ممكن نخواهد بود مگر اینكه اینجا محل انتقال اخبار ریز و درشتی شود كه شما( پس از عضو شدن و گرفتن کد امنیتی ارسال خبر در یزد فردا با ارسال مشخصات خود و فردائی شدن )ارسال می نمایید پس می گوییم
ما می توانیم و شدنی است
گفتگو ی تمدنها از گفتگوی انسانهابه نتیجه خواهد رسید
تا فردا نباشد امروز معنائی ندارد
با امید به فرداست که امروز معنا می یابد
و لازمه فردائی بودن ،عشق به همنوعان وخوبی هاست .
فردائی ها همه انسانها را  با کرامت دانسته واحترام به آنان را برخود واجب می دانند .
فردائی برای بدست آوردن فردای بهتر نیازی به زیر پا گذاشتن اخلاقیات ندارد .
فردائی با هیچ فردائی دیگر تفاوتی نداشته و همه برای فردائی بهتر فردائی شده اند .
هرگز فردایمان با امروز یکی نخواهد بود .
فردا روز همه خواهد بود و در فرداست که دنیا زیباتر خواهد شد .
صداقت-سلامت-سرعت در انتشار مطالب ما حرف و شعار ما خواهد بود .
فردائی انتقاد را با فخاشی و تهمت و افترا یکی نخواهد دید .
فردائی هرگز برای بدست اوردن ،زر و زور گام برنخواهد داشت .
فردائی هرگز برای نام و نان خود تلاش نخواهد کرد .
یزدفردا متعلق به تمامی فردائیان بوده وانعکاس دهنده تمامی افکار فردائیانی خواهد بود که به فکر ساختن فردا هستند نه ویران نمودن آن .
یزدفردا هرگز به هیچ رسانه ای به دلیل عدم انتشار نام خود وفردائیان اعتراض نخواهد کرد و
دست تمامی کسانی که مطالب و اخبار منتشره در یزدفردا را انتشار می دهند به گرمی می فشارد .
فردائی هرگز به دنبال نام ونان خود نبوده و تنها ملاکش برای انتشار مطالب انعکاس به تمام فردائیان است .
فردائی همیشه و در همه حال خدای عز وجل را ناظر افکار کردار و گفتار و نوشتار خود دانسته و می داند.
فردائی تنها رضایت خالق خود را خواهان است و هرگز در راهی که رضای او در ان نباشد گام برنخواهد داشت .
فردائی برای تمامی امورش قصد معامله با خدا را داشته و معامله با او را بر معامله با بندگانش ترجیح خواهد داد .
فردائی برای رضای او ،ورفع مشکلات بندگان او هر آنچه که بتواند انجام دهد برخود واجب دانسته و می داند .
برای فردائی تمامی تفکرات موجود در جامعه که منافاتی با شریعت و قانون اساسی جمهوری اسلامی نداشته باشد محترم شمرده خواهد شد .
فردائی فردا را بهتر از دیروز و امروز می خواهد .
یا علی مدد

توضیح:انشالله تا رسیدن به ایده آل ها بندهای زیادی به مرامنامه امان اضافه خواهد شد
تا بعد
  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا