تولید بیش از یک میلیون و 500 هزار تن سنگ آهن در مجتمع سنگ آهن فلات مرکزی

تولید بیش از یک میلیون و 500 هزار تن سنگ آهن در مجتمع سنگ آهن فلات مرکزی
مدیر فنی و مهندسی مجتمع سنگ آهن فلات مرکزی: در یک سال فعالیت معدنی در مجتمع، بیش از یک میلیون و 500 هزار تن محصولات سنگ آهن تولید ...
اجرای مدیریت الکترونیک به منظور کاهش مصرف کاغذ در مجتمع سنگ آهن فلات مرکزی

اجرای مدیریت الکترونیک به منظور کاهش مصرف کاغذ در مجتمع سنگ آهن فلات مرکزی

در سومین نشست کارگروه مدیریت سبز مجتمع معادن سنگ آهن فلات مرکزی بر اجرای صحیح مدیریت الکترونیک و کاهش مصرف کاغذ به منظور یک مصرف ک ...

محل درج آگهی شما

اخبار ویژه

فرماندار بافق:

بانوان، در طول تاریخ نقش پررنگی در توسعه جوامع بشری ایفا نمودند / مدیران بانوی بافقی نشان دادن مدیریت سالم و پیگیرتری دارند

فرماندار بافق در کارگروه تخصصی بانوان شهرستان نقش بانوان در توسعه جوامع بشری و پیشگیری از وقوع جنگ های مختلف در طول تاریخ را مهم ارزیابی نمود.


محل درج آگهی شما

محل درج آگهی شمامحل درج آگهی شما

یادداشت

محل درج آگهی شما

فیلم