معرفی گزینه مطرح برای استانداری (3) : ایرج حسینی صدرآبادی
قائم مقام معاون امور مجلس رییس جمهور، از 1395 تاکنون

معرفی گزینه مطرح برای استانداری (3) : ایرج حسینی صدرآبادی

از ایرج حسینی صدرآبادی که سوابق بسیاری در سه قوه مجریه ، مقننه و قضاییه در کارنامه خود دارد ، به عنوان یکی از گزینه های استانداری ...
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی : استراتژی یزدفردا سرعت است!

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی : استراتژی یزدفردا سرعت است!

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد با هیئت همراه در دفتر یزدفردا حضور پیدا کردند ...

...

محل درج آگهی شمامحل درج آگهی شما

محل درج آگهی شمامحل درج آگهی شما

یادداشت

محل درج آگهی شما