سرتیتر خبری
میدان
بهره برداری از میدان تقاطع غیرهمسطح آیت ا... خاتمی 29 اسفند 1394 - 22:27

بهره برداری از میدان تقاطع غیرهمسطح آیت ا... خاتمی

میدان پروژه تقاطع غیرهمسطح آیت ا... خاتمی طبق تعهد صورت گرفته در روز بیست و یکم اسفند ماه به زیر بار ترافیک رفت و مورد بهره برداری ...

يزد شهري با دو ميدان!! 22 آذر 1394 - 18:55

يزد شهري با دو ميدان!!

علی آبادی ...