ملکان
اسامی 12 نامزد " تایید صلاحیت شده" حوزه انتخابیه ملکان 03 بهمن 1394 - 00:33
استان آذربایجان شرقی

اسامی 12 نامزد " تایید صلاحیت شده" حوزه انتخابیه ملکان

کاندیداهای "تایید صلاحیت شده ی" انتخابات مجلس شورای اسلامی دوره دهم ...