شایق محمدرضا
نامه سرگشاده استاد شایق آزاده سرافراز یزدی به مردم و شورای شهر یزد بابت جشن های هفته یزد(126 نظر) 09 تیر 1397

نامه سرگشاده استاد شایق آزاده سرافراز یزدی به مردم و شورای شهر یزد بابت جشن های هفته یزد(126 نظر)

استاد محمد رضا شایق .عضو هیات علمی دانشگاه یزد. ...

شورای رهبری از منظر قرآن، سنت و عقل 09 دی 1394

شورای رهبری از منظر قرآن، سنت و عقل

دکتر محمد رضا شایق- مدرس دانشگاه ...