احمدی‌نژاد خواستار استعفای روحانی و برادران لاریجانی شد

 احمدی‌نژاد خواستار استعفای روحانی و برادران لاریجانی شد
او بدون اشاره به نام شخص یا گروه خاصی، تنها این پرسش را مطرح کرده که با توجه به شرایط امروز ایران، «چه کسی این وسط مسئول است؟» ...
 احمدی‌نژاد خواستار استعفای روحانی و برادران لاریجانی شد

احمدی‌نژاد خواستار استعفای روحانی و برادران لاریجانی شد

او بدون اشاره به نام شخص یا گروه خاصی، تنها این پرسش را مطرح کرده که با توجه به شرایط امروز ایران، «چه کسی این وسط مسئول است؟» ...