با همکاری مرکز جهاد شهر کذاب و کمیته امداد شهرستان اشکذر صورت گرفت :

آشنا نمودن دامداران بخش خضرآباد با روش های صحیح پروش دام و مراقبت از دام ها

آشنا نمودن دامداران بخش خضرآباد با روش های صحیح پروش دام و مراقبت از دام ها
به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان یزد به منظور آشنایی دامداران با روش های صحیح پرورش دام و بیماری های دامی و روش های ک ...
برگزاری کلاس آموزش شرعی ذابحین و قصابان میبد و اردکان
در راستای تضمین حلیت گوشت مورد عرضه صورت پذیرفت:

برگزاری کلاس آموزش شرعی ذابحین و قصابان میبد و اردکان

با توجه به رسالت دامپزشکی در تضمین حلیت و سلامت گوشت مورد عرضه در سطح جامعه کلاس آموزشی ذبح شرعی برگزار گردید . ...
ساماندهی ذبح شرعی شترمرغ و هدایت آن به کشتارگاه
پایان کشتار سنتی شترمرغ در دستور کار دامپزشکی:

ساماندهی ذبح شرعی شترمرغ و هدایت آن به کشتارگاه

با توجه به نوپدید بودن صنعت شترمرغ و افزایش واحدهای پرورش این نوع پرنده علاوه بر زیرساخت های کشتارگاهی که جهت کشتار این پرنده در ا ...

...

محل درج آگهی شمامحل درج آگهی شما

محل درج آگهی شمامحل درج آگهی شما

یادداشت

محل درج آگهی شما

فیلم