سرتیتر خبری
سریال
کارگردان «ترور خاموش» سریال جدید می‌سازد 19 مهر 1398

کارگردان «ترور خاموش» سریال جدید می‌سازد

...

حذفیات «ترور خاموش» از زبان سازندگان آن/آنچه به خاطر انتقاد به کودک‌همسری حذف شد 17 مهر 1398

حذفیات «ترور خاموش» از زبان سازندگان آن/آنچه به خاطر انتقاد به کودک‌همسری حذف شد

...

 ستاره اسکندری یک سریال را از کنداکتور شبکه سه خارج کرد! 29 مرداد 1398

ستاره اسکندری یک سریال را از کنداکتور شبکه سه خارج کرد!

...

توزیع سریال عاشقانه در هاله‌ای از ابهام 19 اردیبهشت 1396

توزیع سریال عاشقانه در هاله‌ای از ابهام

...

شهرزاد را تا آزادی امامی متوقف کنید 06 آذر 1395

شهرزاد را تا آزادی امامی متوقف کنید

سرمایه‌گذار شهرزاد ۱ گفت: برای آگاهی مردم ارزش قائل باشید و بگذارید ادامه تصویربرداری «شهرزاد» به بعد از حل مشکل آقای امامی موکول ...

 ۲۴ هم بدلدار می شود نسخه بدلی 24  ساخته می‌شود 06 مرداد 1395

۲۴ هم بدلدار می شود نسخه بدلی 24 ساخته می‌شود

...

تصاویر جشن اختتامیه سریال شهرزاد 28 اردیبهشت 1395

تصاویر جشن اختتامیه سریال شهرزاد

«شهرزاد» ماهواره را شکست داد... ...

جداشدن جواد رضویان  از" حاشیه"!!!؟ 09 آذر 1394
جواد رضویان از "درحاشیه" جدا می شود؟!

جداشدن جواد رضویان از" حاشیه"!!!؟

...