سرتیتر خبری
زبان دراز
حیف شد تمام شد!! 12 خرداد 1396

حیف شد تمام شد!!

زبان دراز هفته نامه آيينه يزد ...

استدلال‌های بچگانه در ماه گذشته 05 خرداد 1396

استدلال‌های بچگانه در ماه گذشته

زبان دراز هفته نامه آيينه يزد ...

آن خشت بود که پر توان زد!! 30 اردیبهشت 1396

آن خشت بود که پر توان زد!!

زبان دراز هفته نامه آيينه يزد ...

ما چهار درصدی هستیم یا نودوشش درصدی 22 اردیبهشت 1396

ما چهار درصدی هستیم یا نودوشش درصدی

زبان دراز هفته نامه آيينه يزد ...

سر گذر ملت 15 اردیبهشت 1396

سر گذر ملت

زبان دراز هفته نامه آيينه يزد ...

خرمای سعدی 08 اردیبهشت 1396

خرمای سعدی

زبان دراز هفته نامه آيينه يزد ...

آتقی هم آمد 01 اردیبهشت 1396

آتقی هم آمد

زبان دراز هفته نامه آيينه يزد ...

ماجرای ارزش افزوده!! 25 فروردین 1396

ماجرای ارزش افزوده!!

زبان دراز هفته نامه آيينه يزد ...

تقسیم عادلانه حقوق و پاداش!! 18 فروردین 1396

تقسیم عادلانه حقوق و پاداش!!

زبان دراز هفته نامه آيينه يزد ...

نصیحت ابوالخرد به فرزند!! 27 اسفند 1395

نصیحت ابوالخرد به فرزند!!

زبان دراز هفته نامه آيينه يزد ...

علت شکوه و گلایه روزنامه‌های توپخانه‌ای 20 اسفند 1395

علت شکوه و گلایه روزنامه‌های توپخانه‌ای

زبان دراز هفته نامه آيينه يزد ...

غلیان آتش خدمت 13 اسفند 1395

غلیان آتش خدمت

زبان دراز هفته نامه آيينه يزد ...

سیاست‌ورزی یا ورزشگاه آزادی 06 اسفند 1395

سیاست‌ورزی یا ورزشگاه آزادی

زبان دراز هفته نامه آيينه يزد ...

بشارت باد بر ما که شیخ شورا هم مهندس شد 29 بهمن 1395

بشارت باد بر ما که شیخ شورا هم مهندس شد

زبان دراز هفته نامه آيينه يزد ...

ماجرای امیری از امیران شیخ دیپلمات 22 بهمن 1395

ماجرای امیری از امیران شیخ دیپلمات

زبان دراز هفته نامه آيينه يزد ...

پیشنهاد در حد وسع «زبان‌دراز» 15 بهمن 1395

پیشنهاد در حد وسع «زبان‌دراز»

زبان دراز هفته نامه آيينه يزد ...

توافق و تفاهم جدید!! 08 بهمن 1395

توافق و تفاهم جدید!!

زبان دراز هفته نامه آيينه يزد ...

تخیلات آب‌وهوایی! 01 بهمن 1395

تخیلات آب‌وهوایی!

زبان دراز هفته نامه آيينه يزد ...

ماجرای قطع گاز توسط کشور برادر 24 دی 1395

ماجرای قطع گاز توسط کشور برادر

زبان دراز هفته نامه آيينه يزد ...

عرض یا ارز معذرت!! 17 دی 1395

عرض یا ارز معذرت!!

زبان دراز هفته نامه آيينه يزد ...

حق «جراحت گلو» به‌حقوق وکلا اضافه شود!! 10 دی 1395

حق «جراحت گلو» به‌حقوق وکلا اضافه شود!!

زبان دراز هفته نامه آيينه يزد ...

به قول یزدی‌ها ما «چقّه» پولداریم!! 03 دی 1395

به قول یزدی‌ها ما «چقّه» پولداریم!!

زبان دراز هفته نامه آيينه يزد ...

اندر وداعیه رییس بلدیه 26 آذر 1395

اندر وداعیه رییس بلدیه

زبان دراز هفته نامه آيينه يزد ...

ماجرای ترامپ و بحران‌های پی‌درپی 19 آذر 1395

ماجرای ترامپ و بحران‌های پی‌درپی

زبان دراز هفته نامه آيينه يزد ...

سلامت در نادانی است؟ 28 آبان 1395

سلامت در نادانی است؟

زبان دراز هفته نامه آيينه يزد ...

خود گفتن و خود خندیدن 21 آبان 1395

خود گفتن و خود خندیدن

زبان دراز هفته نامه آيينه يزد ...

کلید شکسته 14 آبان 1395

کلید شکسته

زبان دراز هفته نامه آيينه يزد ...

پیشنهاد زبان دراز در انتخاب وزیر آموزش‌وپرورش 07 آبان 1395

پیشنهاد زبان دراز در انتخاب وزیر آموزش‌وپرورش

زبان دراز هفته نامه آيينه يزد ...

سلام و ادب عنوان «مدرسه ما و کابینه ما» 30 مهر 1395

سلام و ادب عنوان «مدرسه ما و کابینه ما»

زبان دراز هفته نامه آيينه يزد ...

رییس جمهور چه کاره است؟ 16 مهر 1395

رییس جمهور چه کاره است؟

زبان دراز هفته نامه آيينه يزد ...

حکایت دارا و مرفه بودن معلمان 09 مهر 1395

حکایت دارا و مرفه بودن معلمان

زبان دراز هفته نامه آيينه يزد ...

داستان عزیزخان کارآفرین 02 مهر 1395

داستان عزیزخان کارآفرین

زبان دراز هفته نامه آيينه يزد ...

زبان دراز قصه مي‌گويد!! 26 شهریور 1395

زبان دراز قصه مي‌گويد!!

زبان دراز هفته نامه آيينه يزد ...