احمدی‌نژاد خواستار استعفای روحانی و برادران لاریجانی شد

 احمدی‌نژاد خواستار استعفای روحانی و برادران لاریجانی شد
او بدون اشاره به نام شخص یا گروه خاصی، تنها این پرسش را مطرح کرده که با توجه به شرایط امروز ایران، «چه کسی این وسط مسئول است؟» ...
روحانی: رأی شما تاریخ کشور را از توقف و تردید دور کرد
شما نشان دادید یک ملتید و یک دولت دارید

روحانی: رأی شما تاریخ کشور را از توقف و تردید دور کرد

روحانی گفت: مشارکت تاریخی شما در پای صندوق رای فارغ از آنکه در این رقابتی ترین رقابت تاریخ ایران به چه کسی رای دادید شگفتی ساز شد ...

محل درج آگهی شما

اخبار ویژهمحل درج آگهی شما

محل درج آگهی شمامحل درج آگهی شما

یادداشت

محل درج آگهی شما