سرتیتر خبری
داماد
خدایا به کجا می رویم :با هماهنگی داماد شش برادر به عرس تجاوز کردند!!! 23 مهر 1398 - 14:56

خدایا به کجا می رویم :با هماهنگی داماد شش برادر به عرس تجاوز کردند!!!

...

صبح دیروز :مهندس جوان با پاره آجر عروس 16ساله خود را کشت 28 تیر 1395 - 15:41

صبح دیروز :مهندس جوان با پاره آجر عروس 16ساله خود را کشت

مهندس جوان چند روز قبل از برگزاری مراسم عروسی همسر 16 ساله‌اش را با ضربه‌های آجر به قتل رساند. ...