سرتیتر خبری
داروهای مضر
ماجرای مرموز داروی چمدانی با ٥٢ جفت چشم نابینا بیماران دیابتی ایرانی!!! 15 مرداد 1398 - 17:09

ماجرای مرموز داروی چمدانی با ٥٢ جفت چشم نابینا بیماران دیابتی ایرانی!!!

...

دارو رسانی به مغز با زهر زنبور عسل 15 فروردین 1396 - 22:17

دارو رسانی به مغز با زهر زنبور عسل

یزدفردا "محققان راهی برای رساندن دارو به مغز یافته‌اند که در صورت موفق بودن می‌تواند برای درمان بسیاری از بیماری‌ها موثر باشد. ...