خوی
اسامی 20 نامزد " تایید صلاحیت شده" حوزه انتخابیه خوی 03 بهمن 1394 - 02:55
استان آذربایجان غربی

اسامی 20 نامزد " تایید صلاحیت شده" حوزه انتخابیه خوی

کاندیداهای "تایید صلاحیت شده ی" انتخابات مجلس شورای اسلامی دوره دهم ...

اسامی 54 نامزد  تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه خوی 02 بهمن 1394 - 13:14
استان آذربایجان غربی

اسامی 54 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه خوی

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...