سیزدهم فروردین حادثه ساز ترین روز در مهریز بود

سیزدهم فروردین حادثه ساز ترین روز در  مهریز بود
سرپرست بیمارستان فاطمه الزهرا مهریز گفت: در شهرستان مهریز همزمان با روز طبیعت و سیزدهم فروردین سال جاری در تصادفات جاده ای ۱۷ ن ...

...

محل درج آگهی شمامحل درج آگهی شما

محل درج آگهی شمامحل درج آگهی شما

یادداشت

محل درج آگهی شما