جامعه اسلامی کارگران
شریعتمداری در دیدار با جامعه اسلامی کارگران: قدرت برای خدمت به مردم ارزش دارد نه برای پر کردن جیب 16 مرداد 1398 - 14:23

شریعتمداری در دیدار با جامعه اسلامی کارگران: قدرت برای خدمت به مردم ارزش دارد نه برای پر کردن جیب

هیچگونه تبعیضی نباید بین کارگر، بازنشسته و مدیرش وجود داشته باشد ...