سرتیتر خبری
تصویبنامه هیات وزیران
تصويبنامه هيات وزيران درخصوص قرار گرفتن داروهايي مشمول تعهدات دارويي سازمان هاي بيمه گر	25 فروردین 1395 - 11:28

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص قرار گرفتن داروهايي مشمول تعهدات دارويي سازمان هاي بيمه گر

...

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص افزودن 53 قلم داروي مورد مصرف بيماران خاص و سرطاني به فهرست داروهاي موضوع تصويبنامه شماره 24116/ت48052ه مورخ 12 اسفند 1391	25 فروردین 1395 - 11:27

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص افزودن 53 قلم داروي مورد مصرف بيماران خاص و سرطاني به فهرست داروهاي موضوع تصويبنامه شماره 24116/ت48052ه مورخ 12 اسفند 1391

...

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص آيين نامه سفر كاري اعضاي شوراهاي اسلامي محلي به خارج از كشور	25 فروردین 1395 - 11:26

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص آيين نامه سفر كاري اعضاي شوراهاي اسلامي محلي به خارج از كشور

...

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص مجوز مشاركت جمهوري اسلامي ايران در نمايشگاه اكسپو 2017 ميلادي در كشور قزاقستان توسط شركت سهامي نمايشگاه هاي بين المللي جمهوري اسلامي ايران	25 فروردین 1395 - 11:25

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص مجوز مشاركت جمهوري اسلامي ايران در نمايشگاه اكسپو 2017 ميلادي در كشور قزاقستان توسط شركت سهامي نمايشگاه هاي بين المللي جمهوري اسلامي ايران

...

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص تعديل جرايم نقدي موضوع بند 12 ماده 61 و مواد 73 ، 75 ، 76 و 78 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي 25 فروردین 1395 - 11:19

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص تعديل جرايم نقدي موضوع بند 12 ماده 61 و مواد 73 ، 75 ، 76 و 78 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي

...

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص مجوز برقراري مقررات لغو رواديد نود روزه براي دارندگان گذرنامه هاي سياسي ، خدمت و خاص بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مالت	25 فروردین 1395 - 10:08

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص مجوز برقراري مقررات لغو رواديد نود روزه براي دارندگان گذرنامه هاي سياسي ، خدمت و خاص بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مالت

...

  تصويبنامه هيات وزيران درخصوص لغو مصوبه هاي هيات وزيران با موضوع حقوق مالكانه 29 بهمن 1394 - 03:24
مصوبه هیأت وزیران ابلاغی 26 بهمن ماه 1394

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص لغو مصوبه هاي هيات وزيران با موضوع حقوق مالكانه

...

مصوبات هیأت وزیران ابلاغی 27 و 28 بهمن ماه 1394 29 بهمن 1394 - 02:17

مصوبات هیأت وزیران ابلاغی 27 و 28 بهمن ماه 1394

...

مصوبات و اصلاحیه های هیأت وزیران ابلاغی در بازه زمانی 21 الی 25 بهمن ماه 1394 26 بهمن 1394 - 01:49

مصوبات و اصلاحیه های هیأت وزیران ابلاغی در بازه زمانی 21 الی 25 بهمن ماه 1394

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص اعطاي نشان هاي دولتي به آقایان ظريف ، صالحي ، دهقان ، عراقچي ، تخت روانچي ، بعيدي نژاد ، پژمان رحيمي ...

صوبه هیأت وزیران ابلاغی 24 بهمن ماه 1394 26 بهمن 1394 - 01:43

صوبه هیأت وزیران ابلاغی 24 بهمن ماه 1394

واگذاري حق بهره برداري 400 متر مربع از پلاك ثبتي واقع در شهرستان كوهدشت ، استان لرستان براي پروژه آبرساني مجتمع روستايي قبرموسي ...

مصوبات هیأت وزیران ابلاغی در بازه زمانی 20 و 21 بهمن ماه 1394 26 بهمن 1394 - 01:40

مصوبات هیأت وزیران ابلاغی در بازه زمانی 20 و 21 بهمن ماه 1394

تخصيص مبلغ 500 ميليون ريال براي انجام تعهدات ، پرداخت معوقات و ديون نهاد رياست جمهوري/آيين نامه اجرايي ماده 61 قانون اصلاح الگوي م ...

مصوبات هیأت وزیران ابلاغی 19 بهمن ماه 1394 26 بهمن 1394 - 01:32

مصوبات هیأت وزیران ابلاغی 19 بهمن ماه 1394

...

انتشار قانون پیشگیری از وقوع جرم در روزنامه رسمی 30 آذر 1394 - 20:19
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا / انتشار قانون پیشگیری از وقوع جرم در روزنامه رسمی

انتشار قانون پیشگیری از وقوع جرم در روزنامه رسمی

...

ابلاغ قانون حمايت از صنعت برق كشور و ابلاغ قانون اصلاح بند (ز) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه  30 آذر 1394 - 20:05
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا / مصوبات هیأت وزیران قوانین ابلاغ شده در تاریخ 12 آذر ماه 1394

ابلاغ قانون حمايت از صنعت برق كشور و ابلاغ قانون اصلاح بند (ز) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

...

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص تحت پوشش بيمه پايه قرار گرفتن داروهاي مورد استفاده در بخش هاي بستري و سرپايي و تعيين تعرفه هاي خدمات سرپايي درمان اعتياد به مواد مخدر و روان گردان  و........... 30 آذر 1394 - 19:59
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا / مصوبات هیأت وزیران ابلاغی 7 الی 14 آذرماه 1394

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص تحت پوشش بيمه پايه قرار گرفتن داروهاي مورد استفاده در بخش هاي بستري و سرپايي و تعيين تعرفه هاي خدمات سرپايي درمان اعتياد به مواد مخدر و روان گردان و...........

...

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص اجراي اقدامات مربوط به حمل و نقل در زمان بندي تعيين شده توسط دستگاه هاي اجرايي+دریافت متن کامل 30 آذر 1394 - 19:51
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا / مصوبات هیأت وزیران ابلاغی 7 الی 14 آذرماه 1394

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص اجراي اقدامات مربوط به حمل و نقل در زمان بندي تعيين شده توسط دستگاه هاي اجرايي+دریافت متن کامل

...

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص واگذاري حق استفاده از مكان هاي مورد نياز شركت هاي ارايه دهنده خدمات تلفن همراه+دانلود متن کامل 30 آذر 1394 - 19:48
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا / مصوبات هیأت وزیران ابلاغی 7 الی 14 آذرماه 1394

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص واگذاري حق استفاده از مكان هاي مورد نياز شركت هاي ارايه دهنده خدمات تلفن همراه+دانلود متن کامل

...

 تصويبنامه هيات وزيران درخصوص آيين نامه اجرايي تبصره 2 ماده 3 قانون اصلاح قانون معادن 30 آذر 1394 - 19:44
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا /news مصوبات هیأت وزیران ابلاغی 7 الی 14 آذرماه 1394

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص آيين نامه اجرايي تبصره 2 ماده 3 قانون اصلاح قانون معادن

...

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص اجراي اقدامات مربوط توسط كليه دستگاه هاي مقرر در برنامه راهبردي ارتقای سلامت نظام اداري و مبارزه با فساد در مبادلات مرزي ( بازارچه هاي مرزي ، مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي و اسكله هاي خاص) 30 آذر 1394 - 19:41
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا /news مصوبات هیأت وزیران ابلاغی 7 الی 14 آذرماه 1394

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص اجراي اقدامات مربوط توسط كليه دستگاه هاي مقرر در برنامه راهبردي ارتقای سلامت نظام اداري و مبارزه با فساد در مبادلات مرزي ( بازارچه هاي مرزي ، مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي و اسكله هاي خاص)

...

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص درخصوص انتصاب استاندار قزوين  و سمنان  ونرخ تعرفه خدمات در بازارچه هاي مرزي  ونحوه استفاده از خدمات كاركنان خريد خدمت توسط نيروي انتظامي+دانلود 30 آذر 1394 - 19:33
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص درخصوص انتصاب استاندار قزوين و سمنان ونرخ تعرفه خدمات در بازارچه هاي مرزي ونحوه استفاده از خدمات كاركنان خريد خدمت توسط نيروي انتظامي+دانلود

...

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص ضوابط استقرار واحدهاي صنايع پيشرفته و فعاليت هاي دانش بنيان+دریافت متن کامل 18 آذر 1394 - 12:57
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا /مصوبه هیئت وزیران ابلاغی 15 آذر 1394

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص ضوابط استقرار واحدهاي صنايع پيشرفته و فعاليت هاي دانش بنيان+دریافت متن کامل

...