تصفیه
بازديد جمعي خبرنگاران از تصفيه خانه فاضلاب شهر اردكان 20 مرداد 1395 - 16:10

بازديد جمعي خبرنگاران از تصفيه خانه فاضلاب شهر اردكان

جمعي از خبرنگاران استاني و كشوري از مراحل ساخت تصفه خانه فاضلاب شهر اردكان بازديد كردند . ...

چطور آب را خالص کنیم؟! 29 دی 1394 - 15:57

چطور آب را خالص کنیم؟!

...