تصفیه
بازديد جمعي خبرنگاران از تصفيه خانه فاضلاب شهر اردكان 20 مرداد 1395

بازديد جمعي خبرنگاران از تصفيه خانه فاضلاب شهر اردكان

جمعي از خبرنگاران استاني و كشوري از مراحل ساخت تصفه خانه فاضلاب شهر اردكان بازديد كردند . ...

چطور آب را خالص کنیم؟! 29 دی 1394

چطور آب را خالص کنیم؟!

...