بوکان
اسامی 5 نامزد " تایید صلاحیت شده" حوزه انتخابیه بوکان 03 بهمن 1394 - 02:52
استان آذربایجان غربی

اسامی 5 نامزد " تایید صلاحیت شده" حوزه انتخابیه بوکان

کاندیداهای "تایید صلاحیت شده ی" انتخابات مجلس شورای اسلامی دوره دهم ...

اسامی 24 نامزد  تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه بوکان 02 بهمن 1394 - 13:07
استان آذربایجان غربی

اسامی 24 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه بوکان

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...